Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna - en överblick

Skapad 2016-09-01 14:02 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap

Vi kommer att arbeta övergripande med världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism, bahai och sikhism. Du ska nu få upptäcka sju olika religioners sätt att se på världen, människor, gudar, levnadsregler och tron på vad som händer efter döden.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Konkretiserade mål

 • Ha kunskaper om världsreligionernas heliga platser, ritualer, tankegångar, levnadsregler.
 • Redogöra för hur människor inom religionerna lever.
 • Göra jämförelser och t.ex. se skillnader och likheter mellan religionerna.
 • Förstå och kunna använda vanligt förekommande begrepp inom religion.

Undervisningen

Vi inleder området med gemensamma genomgångar och diskussioner utifrån "vi tittar på världsreligionerna". Vi jobbar utifrån vad ; vad tror vi - vad vet vi - vad vill vi veta.
Klassen delas in i grupper för att jobba med en världsreligion var.
Ta reda på fakta genom läroböcker, faktaböcker, internet.
Var noga med att ange dina källor.

Gruppens arbete redovisas muntligt med Google presentation som stöd.

Innehållet i grupparbetet:

* Centrala personer
* Heliga skrifter
* Heliga platser/ byggnader
* Symboler
* Ritualer
* Levnadsregler
* Livsfrågor; synen på kärlek/relationer, döden.
* Var i världen har religionen sitt fäste

    

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång.
Vi avslutar området med gruppernas redovisningar och en praktisk uppgift.
Vi kommer kontinuerligt att jobba med kamratrespons.

Följande kommer att bedömas:
* din faktakunskap om de olika världsreligionerna + att använda vanligt förekommande begrepp
* din förmåga att berätta om likheter och skillnader mellan religionerna
* din förmåga att använda olika typer av källor

Matriser

Re
Världsreligionerna - en överblick

Världsreligionerna

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan världsreligionerna samt konkreta religiösa uttryck.
Du visar på utvecklade samband mellan världsreligionerna samt konkreta religiösa uttryck.
Du kan föra enkla resonemang om livsfrågor i olika religioner.
Du kan föra utvecklade resonemang om livsfrågor i olika religioner.
Du kan föra välutvecklade resonemang om livsfrågor i olika religioner.

Textbearbetning och muntlig framställan

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Muntligt
Du kan genomföra en enkel muntlig presentation.
Du kan genomföra en tydlig muntlig presentation med stöd i bilder.
Du kan genomföra en mycket tydlig presentation med en genomtänkt struktur och med stöd i bilder.
Skriftligt
I texterna till presentationen använder du grundläggande regler för stavning såsom stor bokstav, punkt eller övriga skiljetecken.
I texterna till presentationen använder du med säkerhet grundläggande regler för stavning såsom stor bokstav, punkt eller övriga skiljetecken.
I texterna till presentationen använder du med säkerhet och språklig variation grundläggande regler för stavning såsom stor bokstav, punkt eller övriga skiljetecken.
Källkritik
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från olika källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: