Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveparbeten i åk. 8

Skapad 2016-09-01 14:02 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Egendesignade förvaringsföremål av bok eller björk formade med svepteknik.
Grundskola 8 Slöjd
Vi designar egna modeller för sveparbeten som vi sedan tillverkar av bok eller björk.

Innehåll

Svepbrickor.

Vi designar egna modeller för sveparbeten som vi sedan tillverkar av bok eller björk.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att planera och designa ett föremål som har sitt ursprung i sveptekniken. Ett annat syfte med detta projekt är att synliggöra ytterligare ett traditionellt sätt att använda trämaterialet. Eftersom detta arbete innehåller många moment är det viktigt att eleven hela tiden reflekterar över och tar ett självständigt ansvar för hur man kommer vidare i arbetsprocessen.

Undervisningens innehåll

Vad arbetar vi med?

Vi arbetar med 3,2 mm bok eller björkfanér som vi blötlägger och sedan formar kring någon av de redan färdiga svepformarna.

Hur arbetar vi?

Var och en designar och planerar med hjälp av mallar minst 3 förslag till utformning av sveparbete. Man väljer sedan den planering som lämpar sig bäst med hänsyn till design och funktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Sveparbeten i åk.7 Bedömningsmatriser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idéutveckling
Du kan presentera din idé med en enkel skiss eller mall med förklaringar och mått. Planeringen ska kunna förstås av andra.
Du kan överväga olika alternativ att genomföra en idé och presenterar egna skisser, ritningar eller modeller till slöjdarbeten.
Du kan ta initiativ till, planera och ta ansvar för mer avancerade moment under arbetsprocessens första fas.
Estetiska och kulturella uttrycksformer
Du kan göra enkla val av färg, form och funktion. Med viss hjälp kan du välja material.
Du kan på ett utvecklat sätt välja material, färg och form.
Du visar en välutvecklad kunskap om och känsla för formgivning och funktion.
Framställning - Förstå och tillämpa instruktioner
Du kan följa en enkel skriftlig arbetsbeskrivning.
Du kan med hjälp följa en konventionell arbetsbeskrivning.
Du kan följa en konventionell arbetsbeskrivning.
Framställning - Teknik och redskap
Du använder dig av arbetsmetoder och redskap, som du känner till sedan tidigare, på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
Du använder dig av lämpliga redskap och metoder i ditt slöjdarbete på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Du använder dig av lämpliga redskap på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Du kan finna lösningar i ditt arbete och du kan med hjälp ompröva dina tidigare val samt tillämpa dina kunskaper i nya situationer .
Slöjden i Samhället
Du kan på ett enkelt sätt förstå slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället utifrån ett historiskt perspektiv samt i nutid.
Du kan föra utvecklade resonemang om resurshushållning, reparationer och återanvändning av material.
Du kan föra välutvecklade resonemang om olika slöjdformer, material och produktionssätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv
Utvärdering
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och värdera ditt arbete och den arbetsgång som lett fram till slutresultatet.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara och motivera olika delar av arbetsprocessen.
Du kan på ett välutvecklat sätt värdera din arbetsinsats och din produkt utifrån funktionella, ekonomiska, kulturella, miljömässiga samt estetiska aspekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: