Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden LPP åk 2

Skapad 2016-09-01 14:15 i Gärsnäs skola Simrishamn
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Jordens, månens och solens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Hur årstidsväxlingar i naturen sker. Berättelser om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Innehåll

Syfte

Arbetsområdet om rymden syftar till att ge eleven faktakunskaper om olika himlakroppar som sol, stjärnor, måne och planeter, deras rörelser i förhållande till varandra och hur de påverkar vårt liv på jorden.

 

Förmågor att träna

Ha The Big Five i åtanke under arbetets gång

Analysförmåga

 • beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar
 • påvisa och förklara samband
 • se utifrån olika perspektiv
 • jämföra likheter och skillnader
 • jämföra fördelar och nackdelar

Kommunikativ förmåga

 • samtala, diskutera, motivera och presentera
 • uttrycka åsikter och ståndpunkter
 • framföra och bemöta argument
 • redogöra, formulera, resonera och redovisa

Metakognitiv förmåga

 • tolka och värdera
 • ha omdömen om och reflektera
 • lösa problem med anpassning till olika situationer
 • avgöra rimligheten
 • välja mellan olika strategier
 • pröva och ompröva

Procedurförmåga

 • söka, samla, strukturera och kritiskt granska information
 • skilja på fakta och värderingar
 • avgöra källors användbarhet och trovärdighet
 • förstå hur metoder och färdigheter ska användas

Begreppslig förmåga

 • förstå vad centrala begrepp betyder
 • relatera olika begrepp till varandra
 • använda begrepp i nya sammanhang
 

Så här arbetar vi

Varierar enskilt och i grupp, eget arbete och genomgångar i klass.

Läsa, lyssna, skriva, reflektera, diskutera, konstruera, undersöka, redovisa, lära nya ord och begrepp.

PULS NO-boken (texter och frågor)

Faktaböcker och NE.se

Internet; Rymdstyrelsen, ESA, NASA

Arbetshäfte

Diskussioner

Filmer

Ordkunskap

Skapelseberättelser

Undersökning av solens, jordens och månens rörelser i förhållande till varandra; månens olika faser; stjärnhimlen; jordens dragningskraft

Skriva faktatext - modell

Arbeta i bild med t.ex. stjärnbilder, planeter i 3D, månlandskap

Rymdresa på skolgården Ulrikas berättelse utifrån Christel Fuglesang astronautuppdrag.

Läsläxor om rymden. Nivåanpassade texter.

 

Detta ska bedömas

Se Minns du? i  PULS NO-boken

Redogöra för olika nyckelord och begrepp.

Kunna förklara varför solen är viktig.

Kunna redogöra för olika fakta om månen och kunna beskriva månens olika faser.

Kunna beskriva jordens, månens och solens rörelser i förhållande till varandra, samt veta de olika tidsbegreppen

Kunna några stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Kunna beskriva årstidsväxlingar i naturen.

Kunna berätta någon berättelse om äldre tiders strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Kunna några fakta om en astronauts arbete. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: