Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-09-01 14:27 i Heby skola F-6 Heby
Planering för arbetsområdet Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med den period i historien som kommit att kallas Vikingatiden. Vi tar reda på vilka dessa fruktade nordbor var. Hur levde man och hur såg kulturen ut? Vilken världsbild hade vikingarna och vilka gudar tillbad de? Var åkte man på sina resor och var det verkligen så att alla var plundringståg? Detta och mycket mer kommer vi att prata om och jobba med under det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Efter att ha avslutat arbetsområdet ska du ha kunskap om:

Vikingarnas vardagsliv och kultur.

Vilka trälarna var.

Vikingarnas skepp, handels- och plundringsresor.

Vikingarnas religion och några av de gudar man tillbad samt om kristendomens införande.

Vad runskrift är och du ska kunna läsa, skriva och tolka några runor.

Några saker som vi har idag och som har en historia från Vikingatiden.

 

 

 

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följande vis:

Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Vi arbetar enskilt och i grupp, läser i böcker och svarar på tillhörande frågor.

Vi gör anteckningar tillsamman i vår SO-skrivbok.

Vi tittar på filmer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur arbetsområdet bedöms:

I enskilt arbete i klassrummet

I diskussioner och redovisningar.

Skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

Matriser

Hi Re

Analysförmåga
Eleven kan föra enkla resonemang kring händelser under vikingatiden. Kan på ett grundläggande sätt redogöra för vikingarnas kultur och vardagsliv samt ge exempel på spår från denna tid.
Eleven för mer utvecklade resonemang kring händelser under vikingatiden. För mer utvecklade resonemang kring vikingarnas kultur och vardagsliv samt ger flera exempel på spår från denna tid.
Eleven för tydliga och välutvecklade resonemang kring händelser under vikingatiden. För tydliga och mer utvecklade resonemang kring vikingarnas kultur och vardagsliv samt ger flera exempel på spår från denna tid.
Faktakunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper och kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp på ett grundläggande sätt.
Eleven förklarar fakta, namn och begrepp på ett mer utvecklat sätt och kan använda sina kunskaper i flera sammanhang.
Eleven beskriver och förklarar fakta, namn och begrepp på ett tydligt och väl utvecklat sätt och kan använda sina kunskaper i olika sammanhang.
Söka och värdera
Eleven kan med hjälp av stöd söka och samla information om vikingatiden.
Eleven kan relativt självständigt söka, välja och samla information om vikingatiden.
Eleven kan självständigt söka, välja ut och sammanställa information om vikingatiden från ett avgränsat urval källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: