Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 i Heby skola

Skapad 2016-09-01 14:28 i Heby skola F-6 Heby
Terminsplanering i ämnet geografi.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Geografi Svenska

I åk 4 kommer vi i ämnet geografi fokusera på landet Sverige. Vi kommer att lära oss mer om hur vårt avlånga land ser ut, hur det är indelat i olika landskap m.m. Vi kommer även att forska och lära oss mer om Sveriges landskap.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att förstå på vilket sätt människan och naturen påverkar jordytan,
 • att kunna förklara hur och varför jordytan förändras,
 • att förklara var jordens olika naturresurser finns,
 • att beskriva namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten,
 • att ge förslag på hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka andra människor i världen och miljön,
 • att använda nya begrepp inom ämnet geografi,
 • att använda en karta och även andra källor, för att hitta .tex. städer, hav m.m.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Sverige
 • Kartan
 • Sveriges landskap
 • Möt världen

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • titta på olika filmer
 • arbeta i helklass och mindre grupper,
 • träna olika ord och begrepp inom geografi
 • arbeta med boken "Utkik Geografi"
 • arbeta med olika källor t.ex. iPad för att söka information
 • Jobba med olika landskap.

 

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan beskriva hur jordytan ständigt förändras,
 • använder geografiska begrepp,
 • använder en karta för att samla information,
 • kan sätta ut några av Sveriges landskap, städer, berg, hav och vatten,
 • kan förklara hur enkla val i vardagen kan påverka miljön och andra människor i världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: