Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i förskoleklass tänder

Skapad 2016-09-01 14:30 i Edsskolan Östhammar
Tandfen skrivet ett brev till klassen att hjälpa henne att räkna de borttappade och de tänder de kommer att tappa.
Grundskola F Matematik

Innehåll

Planering: Matematik i förskoleklassen

Ett brev kommer till klassen ifrån Tandfen. Hon vill att barnen hjälper henne att räkna de tänder de tappat och de tänder som de kommer att tappa. De får ett stapeldiagram där tänderna ska sättas upp.  Tanken är att vi under hela året framtill sommarlovet ska registrera våra tänder. Därefter skriver vi ett svar till Tandfen. 

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

  Förskoleklassens syfte och centrala innehåll:

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för  matematik                       och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: