Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och levnadsvillkor

Skapad 2016-09-01 14:43 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 Historia

Innehåll

Syfte och förmågor

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla: använda en historisk referensram som innefattar tolkningar av tidsperioden, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer och använda historiska begrepp 

Centralt innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet: Norden befolkas, Nordens kulturmöten med övriga Europa till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem, historiska begrepp som vikingatid och medeltid. kristendomens införande i Norden.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer
 • skriva kortare texter

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion 

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung.
 • Att Sverige blev ett kristet land. Klostrens roll,
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Brott och straff
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad. Hansans betydelse.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. Sedan fanns de fattiga också men de tillhörde inget stånd.
 • Hur barnen levde.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: