Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen, matspjälkningen, andning och hjärta/blod åk 8 HT 16

Skapad 2016-09-01 15:02 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 Biologi

Din kropp består av hundratusentals miljoner celler som tillsammans bildar vävnader och organ. För att förstå hur det går till måste man känna till hur cellen är uppbyggd och vilka olika typer av celler det finns. För att du ska kunna arbeta flitigt i skolan måste alla dina celler arbeta hårt. För att de ska kunna göra det behöver de syre. Du kommer nu att få lära dig hur lungorna och andningen tillsammans med hjärtat och blodet arbetar för att alla dina celler (och du) ska orka.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och intresse för att veta mer om sig själv. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bedömning

Vad kommer jag bedöma?
Jag kommer att bedöma om du deltar i de muntliga aktiviteterna vi har i form av diskussioner. Jag kommer att bedöma om du har fått förståelse för de begrepp vi går igenom och hur väl du kan sätta in dem i olika sammanhang.


Hur kommer jag bedöma?
Genom diskussioner under lektionstid, skriftliga läxförhör och prov.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 9
  Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
 • Bi  E 9
  I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
 • Bi  E 9
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
 • Bi  E 9
  Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
 • Bi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
 • Bi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
 • Bi  E 9
  Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, laborationer, filmvisning, gemensamma diskussioner samt läsa texter och svara på frågor.

 

Provdatum och läxförhör kommer att läggas ut i veckoplaneringen.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Uppgifter

 • Podcastredovisning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: