Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hindåsskolans 2:ors önskesamhälle, ett projekt att planera Landvetter södra i Minecraft

Skapad 2016-09-01 15:16 i Hindås skola Härryda
Pedagogisk planering om att planera ett hållbart samhälle med hjälp av minecraft. Ett samarbete med Härryda kommun inför byggnationen av området Landvetter södra, där man bjuder in unga att tycka till och känna sig delaktig.
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Teknik Matematik

Du kommer att få vara med och planera ett samhälle som ska byggas, Landvetter södra. Klassen kommer att få reflektera över vilka behov vi har i ett samhälle nu, jämfört med förr och i framtiden. Som hjälpmedel att uttrycka önskningar i ett framtida samhälle får barnen dokumentera i minecraft.

Minecraft uppmuntrar till kreativitet och utvecklar entreprenöriell förmåga. Under arbetets gång behöver man kommunicera, diskutera samt ta hänsyn till varandra då man måste samsas i samma värld. 

Innehåll

Syfte med projektet

Projektet syftar till att utveckla en förståelse för hur ett samhälle planeras, byggs och utvecklas utifrån mänskliga behov, förutsättningar och lösningar på problem.

Genom att elevernas tankar och idéer tas tillvara och kan komma att få betydelse för det framtida samhället syftar projektet till att hitta nya former för ungas möjlighet att påverka och känna sig delaktiga i samhället.
Genom att använda Minecraft, ett redskap som många barn och ungdomar använder på sin fritid tar man tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper för att skapa en lustfylld och motiverande undervisning.

 

Bygga ett samhälle, Landvetter södra, i  Minecraft

Pröva nya former för inflytande och delaktighet.

Pröva och utveckla nya former för undervisning.

Använda kunskaper för att  kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

Politikernas vision
Politikerna i Härryda kommun har fyra mål för Landvetter Södra:

Den mänskliga staden - för alla (miljö, fritid, kultur)
Den moderna staden - stationssamhälle (god kommunikation)
Den innovativa staden - social och teknisk forskning på topp
Den internationella staden - Landvetter Södra och omvärlden hör ihop

Förmågor

Kunskapskrav

Undervisning

 • Du kommer få vara med och påverka hur framtidens samhälle, Landvetter Södra kommer att se ut. 
 • Klassen kommer att få låna en dator med Minecraft installerat.under höstterminen 2016
 • Du kommer att få lära dig mer om gamla och nya Hindås, vårt samhälle, för att kunna använda dem i Projekt Landvetter Södra.
 • En del av Projekt Landvetter Södra ska visas i Minecraft och då kan Lantmäteriets karta över Härryda kommun användas. 
 • Du kommer att få  samarbeta med  klasskamrater för att projektet ska bli så bra som möjligt.
 • Projektet ska vara inlämnat 1 december 2016.
 • Minecraftkunskap för vetgiriga: http://minecraftbloggen.se

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: