Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5 Ht-16: Eldens hemlighet

Skapad 2016-09-01 15:32 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Bild Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Presentation

 I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med en skönlitterär ungdomsbok av författaren Henning Mankell. Eldens hemlighet, handlar om Sofia som vid tolv års ålder trampade på en landmina och miste båda sina ben. Minan dödade också hennes syster Maria. Med ofattbar styrka lyckas Sofia ändå skaffa sig ett värdigt liv. Boken utspelar sig i en annan del av världen, Mocambique och speglar de orättvisor som kan drabba barn och unga i länder där förutsättningarna är helt annorlunda än de vi har i Sverige.

 

Förmågor

Undervisningen ska ge eleven förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig i tal och skrift - Kommunikation
 • läsa och analysera skönlitteratur - Reflektion
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap - Kommunikation
 • ta ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö - Ansvar
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga - Samarbete
 • resonerar kring händelser ur boken. Du ska kunna skriva och förklara dina tankar utifrån valda citat och frågeställningar som är kopplade till boken-Analysförmåga

 

Undervisning

 

Du kommer att få arbeta med

 • information om Mocambique
 • lyssna på högläsning ur Eldens hemlighet av Henning Mankell
 • samtala om innehållet
 • bilduppgifter
 • skriva dikter
 • tillsammans i grupp diskutera dilemmafrågor

 
Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga i:

 • läsförståelse
 • hur du sammanfattar text och bild
 • att tolka och resonera om olika budskap i boken
 • hur du samtalar och framför åsikter
 • att skriva dikter som har koppling till en bild och är skrivna på ett språkligt rätt sätt (stavning, meningsbyggnad, grammatik)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: