Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Läsa och förstå

Skapad 2016-09-01 15:37 i Hedeskolan Tanum
Grundskola 2 – 3 Svenska
Under året läser vi många olika slags böcker, både tillsammans i stor och liten grupp och enskilt. Ni kommer att lyssna på kapitelbok varje vecka. Vi läser i olika slags böcker och har läsläxa varje vecka.

Vi arbetar mycket med läsförståelse på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Mål - det här bedöms

Det här ska du kunna:

- Följa med i klassens kapitelbok.

- Läsa en bok på din nivå.

- Svara på läsförståelsefrågor.

- Läsa för en lärare.

- Läsa tillsammans med en kompis.

- Berätta något om det du läst.

- Reflektera över det du läst och komma med egna tankar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i svenska, åk 1-3

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: