Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet årskurs 2

Skapad 2016-09-01 16:05 i Nyhammars skola Ludvika
Denna planering bygger på läroboken "Språkskrinet".
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Språkskrinet, vi jobbar med ordkunskap, språklära och skrivning.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet

2. Kursplanemål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

3. Konkretiserade mål:

* Utveckla din förmåga att formulera och kommunicera både när du samtalar och skriver.
* Utveckla din förmåga att använda ditt språk olika beroende på vem som är mottagare/syfte. 
 

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma:
* Din förmåga att samtala i helklass/mindre grupper.
* Din förmåga att skriva olika texter.
* Din förmåga att använda stor bokstav och punkt i olika texter.
* Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.
* Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.
* Din förmåga att behärska enkla stavningsregler ex. j-ljudet, å-ljudet, ng-ljudet,

 

 

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer under läsåret att jobba med Språkskrinet, vi kommer:
* ha muntliga genomgångar
* samtalsövningar
* skrivuppgifter
* praktiska uppgifter ex. spel och lekar
   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: