Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans, i världen och i närområdet

Skapad 2016-09-01 16:18 i Bårslövs skola Helsingborg
Arbetsområde i geografi år 2
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med var och hur vi bor.

Innehåll

SÅ HÄR SKA VI ARBETA:

Vi kommer att...

jämföra hur man kan bo i närmiljön t ex i hus, lägenhet etc.

jämföra hur man bor i olika delar av världen.

söka fakta om ett land som redovisas med hjälp av Ipad.

fördjupa våra kunskaper i namn och läge på våra världsdelar.

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

 • ge fördjupade kunskaper om Sverige och världen
 • utveckla förmåga att beskriva på vilket sätt miljön kan påverka var människor bor och arbetar
 • utveckla förmåga att göra jämförelser mellan olika platser och levnadsvillkor
 • förklara hur olika hem kan se ut
 • utveckla förmåga att reflektera över hur livet skulle kunna vara utan ett hem

 

TITTA PÅ / BEDÖMA

Vi kommer att bedöma:

 • analysförmågan,
 • begreppsförmågan 
 • kommunikationsförmågan.
 • Procedurförmågan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3

Matriser

SO
SO år 2

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Analysförmåga
ANALYSERA Beskriva och förklara orsaker och konsekvenser (ex. att flytta till ett annat land)
Beskriver händelser/situationer på ett enkelt sätt men behöver hjälp med att förklara orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer. Ger exempel på enstaka orsaker och konsekvenser.
Beskriver och förklarar händelser/situationer på ett tydligt sätt. Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Beskriver händelser/situationer på ett utvecklat sätt genom att t.ex. ge tydliga exempel på orsaker och konsekvenser.
Göra jämförelser (ex. hur lever vi, hur bor vi?) (ex. hur ser naturen ut i olika länder?)
Gör enkla jämförelser och ger exempel på likheter och/eller skillnader.
Gör jämförelser, ger exempel och delvis förklara vad likheter och/eller skillnader beror på. Behöver hjälp med att dra enkla slutsatser av dina jämförelser.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och/eller skillnader beror på. Drar enkla slutsatser av jämförelserna.
Gör jämförelser, ger exempel och förklarar vad likheter och skillnader beror på. Drar egna slutsatser av jämförelserna och förklarar dina slutsatser på ett tydligt sätt.
Kommunikationsförmågan
KOMMUNICERA Samtala om, besvara och ställa frågor. Framföra åsikter/synpunkter Kommentera
Deltar i enkla samtal genom att främst besvarar enkla frågor. behöver hjälp med att uttrycka dina tankar och åsikter.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter men utan att motivera dem.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor, samt ställa följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa frågor samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför egna tankar och åsikter. Motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter.
Procedurförmågan
HANTERA INFORMATION Ta del av information Söka information Sammanställa resultat
Använder någon av de källor läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju). Använder källan utan att fundera över om den är lämplig för uppgiften. Behöver hjälp med att välja ut den viktigaste informationen.
Använder de källor läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t ex text, bok, tidning, intervju). Funderar över om den valda källan är lämplig och jämför den med andra källor. Väljer ut information, men behöver viss hjälp med att avgöra om vilken som är viktig för uppgiften/situationen.
Använder flera källor. Väljer lämplig information utifrån uppgiften/situationen. Förklara varför informationen är lämplig. Jämför olika källor med varandra och kan med hjälp förstå att alla källor och dess information inte alltid är att lita på.
Använder olika slags källor och väljer de som är lämpliga för uppgiften/situationen. Jämför olika källor coh ger konkreta exempel på att olika källor och information inte alltid går att lita på. Väljer lämplig information och använder den i rätt sammanhang/situation.
Begreppsförmågan
ANVÄNDA ORD, BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER ...kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara. (ex. väderstreck, stad, land, världsdelar, jordgloben, adress, fly, krig, fred)
Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt. Använder egna egna ord och/eller bilder. Behöver hjälp med att använda lämpliga ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar med egna ord och bilder. Använder enstaka väl kända ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, med lämpliga ord och bilder kopplat till ämnet. Använder väl kända ord och begrepp i rätt situation/sammanhang.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet. Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang. Använder dina kunskaper även i andra situationer/sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: