Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT16 - pp - Synergi 1+1=3 Idrott & Hälsa

Skapad 2016-09-01 16:23 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi i klass 7 ska nu jobba för att bli en gemensam och stark grupp. För att förstärka detta kommer vi på idrotten jobba med olika samarbetsövningar och lekar. Avslutningsvis kommer ni bli indelade i grupper och skapa Holsta Mångkamp med fokus på samarbete och rörelse.
Grundskola 7 Idrott och hälsa

Vi i klass 7 ska nu jobba på att bli en grupp med stor gemenskap med budskapet att tillsammans är vi starkare. För att förstärka detta kommer vi arbeta med olika samarbetsövningar och lekar. Avslutningsvis kommer ni att bli indelade i grupper och skapa Holsta Mångkamp med fokus på samarbete och rörelse.

Innehåll

Mål i projektet

Så här ska vi arbeta

Under veckorna 35-39 sträcker sig projektet Synergi 1+1=3 och vi kommer att vara utomhus.

Heden - friluftsdag. Vi kommer att testa olika friidrottsgrenar under dagen och lära känna varandra bättre. Dagen avslutas med en kurirstafett mellan klass7, 8 och 9.


Samarbetsövningar - vi kommer att jobba med olika former av övningar som innehåller samarbete. Vi i klass 7 ska lära känna varandra och få en ökad förståelse och kunskap att tillsammans är vi starkare!

Skoljoggen - den 14/9 har vi årets Skoljogg på 4 km i Sofieroskogen. Här deltar alla elever på skolan. Här kommer vi även jobba med fadderverksamhet där ni ytterligare kommer att träna er samarbetsförmåga.

Mångkamp- tillsammans med en grupp ska du skapa en "gren som kräver rörelse och samarbete" till vår gemensamma samarbetsbana i skogen. I klassen blir det olika grenar och vår egen Holsta Mångkamp med fokus på rörelse och samarbete.

Kunskaper och förmågor som jag tittar på när jag bedömer

Jag bedömer följande punkter:

-hur du deltar  och utövar dina komplexa rörelser i  lekar/samabetsövningar/löpning som vi utövar utomhus.

-hur du genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och allemansrätten

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: