Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 2

Skapad 2016-09-01 17:00 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 Bild
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas samt tolkning av bilden.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet. 

Förmågor

Kommunikation:

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Reflektion:

Utveckla kunskap om hur bilder skapas och kan tolkas

Kreativitet:

Utveckla kunskap om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer

Samarbete:

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

I undervisningen kommer du att:

Framställa bilder med hjälp av olika tekniker både i grupp och självständigt

Prova på olika verktyg, material och redskap för att skapa former och bilder

Presentera och berätta om egna bilder

Framställa illustrerande bilder

Träna på att kritiskt granska egna och andras bilder genom kamratrespons

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild

Skapa och kommunicera

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
Förmedla budskap
Du kan skapa bilder som berättar något.
Skapa uttryck
Du kan använda några enkla tekniker, verktyg och material.
Kombinera bildelement
Du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder och bakgrunder.

Analysera bilder

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Resonera kring bilder
Du kan på ett enkelt sätt berätta om bilder från förr och nu.
Analysera vad bilden vill berätta för oss. Genom bilden kunna få en förförståelse för text eller budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: