Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 2

Skapad 2016-09-01 17:15 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 Engelska
Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 

 Förmågor

Kommunikation:

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Reflektion:

Reflektera över sitt eget lärande.

Kreativitet: 

Kunna använda olika hjälpmedel för lärande.

Samarbete: 

Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Ansvar:

Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning.

 Undervisning

I undervisningen kommer du att få lära genom:

 • ord och fraser
 • ramsor och sånger
 • dialog med kamrater
 • utföra uppdrag
 • se film samt lyssna till dikter och sagor

 Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • svara på och ställa enkla frågor
 • delta i enkel dialog
 • utföra enkla uppdrag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska

Engelska - förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
TALA
Kommunicera, Uttrycka sig i tal
Använder enstaka ord. Ex cat, yellow, two
Använder enkla fraser. Ex: How are you? My name is...
Har börjat konstruera egna meningar.
SKRIVA
Kommunicera, Uttrycka sig i skrift
Skriver enstaka ord så att det blir förståeligt.
Skriver enstaka fraser så att det blir förståeligt.
Skriver egna meningar så att det blir förståeligt.
LYSSNA
Tolka och förstå tal
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord och fraser. Ex: green How are you? My name is...
Lyssnar och förstår enkla instruktioner och meningar. Ex: Stand up, please! I have a sister.
LÄSA
Tolka och förstå skrift
Kan läsa och förstå enstaka kända ord.
Kan läsa och förstå enkla kända meningar.
Kan läsa och förstå en enkel text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: