Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So år 2

Skapad 2016-09-01 17:46 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhällsvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva omvärlden.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhällsvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. 

Förmågor

Kommunikation: 

 • Förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor med ett samhällsvetenskapligt innehåll

Reflektion:

 • Förmågan att reflektera över sina egna och andras livsvillkor

Undervisning

I undervisningen kommer du att få lära om:

 • trafik i närmiljön
 • elevråd, klassråd
 • miljö och hållbar utveckling
 • olika yrken och samhällsfunktioner
 • pengars användning och värde
 • värdegrundsfrågor, normer och regler
 • livsvillkor för människor runt om i världen
 • mänskliga rättigheter
 • aktuella samhällsfrågor; förr, idag och i framtiden
 • högtider och symboler
 • olika religioner 

Bedömning

 • Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • ta ansvar och lyssna
 • delta i samtal och diskussioner 
 • reflektera självständigt och tillsammans med andra
 • traditionsbundna sånger/psalmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Skolan, kompisarna och jag

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Kommunikativ förmåga
 • Gr lgr11
Jag svarar oftast "jag vet inte".
Jag tycker som min kompis.
Jag kan berätta om min egen åsikt.
Jag kan berätta om min egen åsikt och kanske ändra min åsikt när jag lyssnar på en kompis eller vuxen.
Analysförmåga
 • Gr lgr11
Jag bara gör utan att tänka om det är ett bra sätt.
Jag gör på samma sätt som en kompis utan att tänka om det är bäst för mig.
Jag kan se och förstå att det finns olika sätt att lösa saker.
Jag kan se att det finns olika sätt att lösa saker och jag kan välja det sätt som passar bäst.
Procedurförmåga
 • Gr lgr11
Jag vet inte vad det är för skillnad mellan fakta och åsikt.
Jag kan berätta fakta men har ingen egen åsikt.
Jag vet skillnaden och kan ge exempel på vad som är fakta och vad som är åsikt.
Jag vet skillnaden på vad som är fakta och vad som är åsikt. Jag använder mig av dem på rätt sätt.
Metakognitiv förmåga
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Jag bara gör utan att tänka på varför.
Jag gör som en kompis gör.
Jag gör på mitt sätt, som jag brukar göra.
Jag vet att det finns olika sätt att lösa saker och kan välja det sätt som passar bäst.
Begreppslig förmåga
 • Gr lgr11
Jag vet att vi har olika känslor.
Jag kan beskriva känsloord.
Jag kan koppla känsloord till olika situationer.
Jag kan tolka och använda känsloord för att beskriva olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: