👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riddarborgen, Ugglans PP på projektet "Från JAG till VI" team 9 Huddinge/Pysslingen.

Skapad 2016-09-01 18:50 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi arbetar ihop gruppen utifrån FIRO "Från jag till vi". Verksamhetens första mål: Introducera miljö/material och verksamhet utifrån Pysslingens funktionella kvalité samt skapa en Vi-grupp med ett gott vardagsarbete och trygghet enligt tillhöra fasen i FIRO.

Innehåll

Strävansmål:

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom att skapa en tydlig struktur vill vi utmana barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar samt eget initiativ/utveckla självständighet. De ska utveckla förmågan att känna trygghet i sin vardag genom att förstå/känna till strukturen på förskolan. Genom tydlighet i strukturen/vardagen tror vi att detta ska kunna uppnås.

Genomförande /HUR:

 Vem/vilka:
Alla barn och pedagoger tilldelas ett foto med gruppfärg (ifall någon glömmer).
Som grupp varierar åldrar och mognad vilket gör att vi ordnar bildstöd för de yngre samt de som behöver svenskt språkstöd. Detta presenteras i morgonsamlingen.

 

Förberedelser:

 • Skicka ut information till vårdnadshavare.
 • Kopiera FIRO till nya kollegor.
 • Foto med färgbakgrund till samlingen.
 • Till denna dag, skall alla ha tilldelats plats i hallen, vid maten samt i samlingen.
 • Foto + namn på låda i hallen.
 • Foto + namn vid hyllan i hallen.
 • Bild i samlingen på golvet.
 • Foto vid matbordet.
 • Veckoschema.

Aktiviteter:
Vi följer vårt veckoschema:
Vid uteaktivitet: Två pedagoger slussar barnen till toaletten, "ankmamma och ankpappa". När det första barnet varit på toaletten följer en pedagog med ut i hallen och hjälper till samt tar emot barnen som är klara på toaletten. När sista barnet är klar på toaletten går den andra pedagogen ut i hallen. Sedan går vi ut vartefter barnen är påklädda.

Vid inneaktivitet: Vi presenterar aktivitet vid samling, delar sedan in barnen i grupper (blå, grön och röd). Vi sprider ut oss och använder oss av de olika temainriktade stationerna som förskolan erbjuder.

Efterarbete:

Under tiden fotograferar vi och intervjuar barnen. Vi diskuterar sedan med barnen om vad vi gjort, vad de lärt sig, och vad de tyckte om uppgiften och sammanställer det i en lärlogg eller blogg.

 

 

UPPFÖLJNING,UTVÄRDERING och UTVECKLING

Vi ser hur pass barnen kommer in i grupperna, håller kvar tydlighet med bilder. Följer upp hur aktiviteterna slår an på barnen. Verktyg som vi kommer använda är lärlogg och blogg. Nästa avdelningsmöte diskuterar vi hur det gått och analyserar barnens svar samt beteende, tar med det vi skattat utifrån punkterna i FIRO. Uppnådde vi målen?

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016