Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och Hela Världen!

Skapad 2016-09-01 19:39 i Nyhammars skola Ludvika
Nu ska du få lära dig mer om kartan! Du kommer få lära dig hur man använder en karta med hjälp av väderstrecken. Du kommer få se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer också få lära dig mer om mänskliga rättigheter, allas lika värde och om barnkonventionen.
Grundskola 2 Idrott och hälsa SO (år 1-3)

Kartan - en fantastisk bild av vår jord!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få titta på kartor och träna på att avläsa dem.
Du kommer att få lära dig karttecken och väderstreck.
Du ska få göra egna kartor.
Du ska få titta på filmer om hur det kan vara i andra länder.

Du kommer att få lära om mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnens rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättighet (barnkonventionen).

 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • SO
  Syfte - Geografi göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
- att du kan urskilja och namnge några av världsdelarna och världshaven på en karta
- att du känner till de fyra väderstrecken

Vi kommer att bedöma din delaktighet på lektionerna och dina arbetsuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer få arbeta med kartböcker, Google Earth, titta på filmer, rita egna kartor, jämföra karta och jordglob.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: