Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Från JAG till VI" - Trygghet på Akvariet

Skapad 2016-09-01 21:22 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Vi vill arbeta ihop barngruppen utifrån modellen FIRO ”Från JAG till VI”. Vi arbetar i smågrupper vid introduktion av förskolans miljöer. Vi introducerar miljöernas material; vad som finns och hur vi ska använda det. Detta gör vi för att skapa en tydlighet och trygghet för barnen och pedagogerna.

Innehåll

Strävansmål:

 • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

VAD ska utvecklas/utmanas?

Genom att skapa en tydlig struktur vill vi utmana barnen att utveckla sin förmåga att ta ansvar samt eget initiativ/utveckla självständighet. De ska utveckla förmågan att känna trygghet i sin vardag genom att förstå/känna till strukturen på förskolan. Genom tydlighet i vardagen tror vi att detta ska kunna uppnås.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn och pedagoger deltar i arbetet ”Från JAG till VI”. Barngruppen varierar i åldrar, förmågor intressen och behov.

Förberedelser:

Bilder – Bildstöd vid samling (rutiner och aktiviteter)

Foton på barnen till Whiteboardtavlan (används vid gruppindelningar och närvaro/frånvaro)

Egen plats i hallen, vid samling och i matsalen.

Foto + namn på hylla i hallen

Foto vid matbordet

Foto på mattan vid samling

Veckoschema/Detaljplanering

Vid planerad aktivitet ställs material fram innan aktiviteten påbörjas.

Aktiviteter:

Vi följer detaljplaneringen. Akvariet, Ugglan och Prästkragen utgår ifrån ett gemensamt schema (uteaktivitet el. aktivitet inomhus). Minst en grupp är ute på förmiddagen (ca. kl. 9-11) och efter lunch (ca. kl. 12-13.30). Detta för att vi ska kunna utnyttja varandras miljöer. Vid aktivitet inomhus delas barngruppen i två, t.ex. 5 barn + 1 pedagog i ateljén och 6 barn + 1 pedagog i byggrummet.

Fokus ligger på gemensamma aktiviteter/övningar som stärker gruppkänslan.

Efterarbete:

Vi fotograferar/filmar och tittar sen på dokumentationen med barnen. Vi antecknar och reflekterar kring barnens ord och tankar. Vi skattar barngruppen utifrån punkter i FIRO.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: