Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 3

Skapad 2016-09-01 21:36 i Irstaskolan Västerås Stad
En planering i engelska för år 3.
Grundskola 3 Engelska

Under år 3 kommer vi att arbeta med ämnesområdena: mig själv, mitt hus, kläder, mitt klassrum, saker i vår omgivning, lekplatsen, siffror och tal 0-20, färger, kroppsdelar, djur, familjen och bondgården. Vi kommer även att arbeta med sånger och ramsor samt enkla ord och fraser. Dessutom lyssnar vi på talad engelska, läser enkla texter och skriver enkla meningar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Intressen, personer och platser.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Vi tränar ord och fraser i lek, ramsor, talkör och sånger.
 • Vi tittar på enkla engelska filmer.
 • Vi gör enkla skriftliga övningar och stenciler.
 • Vi övar på att berätta något enkelt om oss själva för varandra.
 • Vi lär oss enkla sånger och ramsor på engelska.
 • Vi övar med olika spel t.ex. "Lycko" och appar på ipad.
 • Vi läser och översätter enkla texter och arbetar i läromedel Happy. 

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • aktivt delta i talkörer, ramsor och sånger
 • förstå och uttala några ord och fraser inom välbekanta ämnesområden
 • enkelt presentera dig själv t.ex. med namn och ålder
 • räkna till 20 på engelska
 • Förstå olika prepositioner
 • Följa en enkel muntlig instruktion
 • Skriva ord och enkla meningar

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att aktivt delta i klassrumsaktiviteter och övningar
 • Genom lärares observationer
 • Genom samtal och dialog med lärare och klasskamrater
 • Genom praktiska övningar, t.ex. med "Lycko" , i-Pad och Happy.

Matriser

En
Engelska år 3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Me
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan på ett enkelt sätt med inövade fraser presentera sig själv, t.ex. genom att berätta sitt namn, ålder, berätta något man tycker om/inte tycker om... Kan svara på enkla frågor med yes/no.
Family
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan orden för några familjemedlemmar. Kan berätta något kort om sin familj. Kan orden för gammal/ung.
My house
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan säga något om var man bor. Kan några ord för olika rum i huset och några olika möbler. Kan orden för stor/liten.
Colours
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan de flesta vanliga färgerna. Kan beskriva saker med enkla fraser t.ex. "The pencil is blue".
Numbers
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan räkna till minst 20. Kan räkna upp veckans alla dagar.
Clothes
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känner till och kan benämna några av våra vanligaste klädesplagg.
My classroom
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan benämna de vanligaste orden i vår klassrumsmiljö. Känner till några av prepositionerna "in the middle", "in", "under" och "on".
My body
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan några ord för olika kroppsdelar samt känna till plural-s vid flertal.
Pets
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan namnen på några vanliga husdjur. Känna till några av prepositionerna: "in", "between", "behind", "under" och "in front of".
Things
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan benämna några saker i vår omgivning. Känner till orden för gammal och ny.
Playtime
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känner till några ord för olika saker på lekplatsen. Känner igen några vanliga verb.
On the farm
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känner till några ord för de vanligaste djuren på bondgården. Känner till skillnaden mellan "is" och "are".
Sånger och ramsor
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Deltar i gemensam sång och ramsa på engelska.
Ord och fraser
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan använda ord och begrepp i enkla fraser som övats in.
Lyssna och förstå
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan med viss säkerhet färglägga efter en enkel instruktion. Kan följa en enkel muntlig instruktion och utföra en handling.
Läsa och skriva
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa och skriva vanliga ord och enkla meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: