Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2016-09-01 21:52 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi kommer läsa och arbeta med läromedlet ABC-klubben. Boken till år 2 är "Diamantjakten".
Grundskola 2 Svenska
Diamantjakten är en läsupplevelse för hela klassen. Vi läser och samtalar tillsammans med Asta, Bea och Cesar som är huvudpersonerna i boken.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

....utveckla förmågan att läsa och analyser skönlitteratur och andra texter.

Detta gör vi genom:

 • högläsning
 • enskild läsning
 • att samtala och resonera kring det vi läser på olika sätt

Så här ska vi att arbeta...

 • Öva på olika lässtrategier med hjälp av "Läsfixarna"
  • Spågumman - Förutspår handlingen.
  • Konstnären - Skapar inre bilder av det vi läser.
  • Reportern - Svarar på frågor - På raden, mellan raden och bortom raden.
  • Cowboyen - Återberättar och sammanfattar
 • Läsning av läsläxan i par och mindre grupp 
 • Diskutera läsning och texters uppbyggnad
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • resonerar kring innehåll i texten 
 • återberättar det du läst
 • läser med flyt och inlevelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Diamantjakten

Din läsförmåga

 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   3   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Läsförmåga
Du ljudar orden och tar dig igenom korta stycken.
Du läser de flesta vanliga orden direkt, men stannar upp på okända eller ljudstridiga ord.
Du läser med flyt, men kan öka läshastigheten, eller så behöver du läsa lite saktare genom att stanna upp vid punkt och andas.
Du läser med god intonation och hastighet. Det är lätt att lyssna på dig och förstå vad du läser.
Läsa och förstå
Du har svårt att svara på frågor om innehållet i texten.
PÅ RADEN Du kan svara på frågor som du kan hitta svaren på direkt i texten.
MELLAN RADEN Du kan svara på frågor från texten där du behöver dra slutsatser med hjälp av ledtrådar i texten.
BORTOM RADEN Du kan svara på frågor som inte går att finna direkt i texten, utan du måste även använda dig av din erfarenhet.
Läsa och återberätta
Du har svårt att komma ihåg vad texten handlar om, även med stöd av andra.
Du kan återberätta delar av innehållet med stöd från lärare eller andra elever.
Du kan återberätta relativt självständigt delar av textens innehål.
Du kan göra en sammanfattning av innehållet och kan återberätta självständigt. Du kan se viktiga delar och budskap i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: