Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering kap.1

Skapad 2016-09-02 06:54 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
I kap.1 lär du dig grunder som är viktiga för att utveckla dig optimalt i matematiken framöver. Innehållet är Tal och Räkning.

Innehåll

Matematik År 6 : ”Tal och räkning” v 34-40

Vecka

6D

Arbetsområde

34

Tors

 

Fre

Material,

Uppstart, multiplikationstabell. Begrepp, mm

Repetition av räknesätt

35

mån

tors

Fre

Repetition av räknesätt

Fördiagnos

Repetition av räknesätt plump, eller andra spel.

36

mån

tors

Fre

Kap 1.1

Kap1.1

Kap 1.1 klart

37

mån

tors

Fre

Kap 1.2

Kap 1.2 - läxa 1  välj 7 uppgifter

Kvadrater, genomgång kap 1.3

38

Mån

Tors

Fre

 Kap 1.3 klart

Kap 1.4

Studiedag

39

Mån

Tors

Fre

Kap 1.4 klart -   läxa 2 välj 7 uppgifter

Reception

Repetition

40

Mån

Tors

Fre

Repetition

Prov

41

Mån

Tors

Fre

 

Du gör A+B-uppgifter alternativt B+C-uppgifter.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

□ TEMA sid 31-32               □ Taluppfattning s. 41          □ Sudoku                             □ Spel

□ Fundera & diskutera s 42-43                    □ Problemlösning sid 51-52

 

Inför provet kan du träna på:

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen Sammanfattning 1 sidan 44.
  • Räkna Blandade uppgifter sidan 45-46
  • Räkna Träna mera sidan 47-49 och/eller Fördjupning sidan 49-50.

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

Begreppsförmåga

Siffror, tal, naturliga tal, jämna tal, udda tal, decimaltal, positionssystemet, siffrors värde, tallinje, utvecklad form, addition (term + term = summa),

subtraktion (term – term = differens),

multiplikation (faktor · faktor = produkt),

division (täljare / nämnare = kvot)

Procedurförmåga

Addera, subtrahera, multiplicera och dividera med heltal och decimaltal, använda tallinjen,

Resonemangsförmåga

Jämföra siffrors placering och deras värde, jämföra vilka tal som är störst och minst.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

 

ORDLISTA:

 

Begrepp

Förklaring med exempel

Siffror

 

 

Tal,

naturliga tal

 

jämna tal,

udda tal

 

 

 

 

Decimaltal

 

 

 

Positionssystemet

 

siffrors värde

 

 

Tallinje

 

 

Utvecklad form

 

 

Addition

term + term = summa

 

 

Subtraktion

 

 

 

term – term = differens

Multiplikation

 

 

 

faktor · faktor = produkt

Division

 

täljare / nämnare = kvot

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: