Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesövergripande SV + SO: Massmedier år 6, vecka 35-37

Skapad 2016-09-02 07:55 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Temaområde mellan svenska och samhällskunskap för år 6
Grundskola 6 Svenska Samhällskunskap

Vi möts av nyheter och reklam var dag, men hur skriver du din egen artikel? Hur kan du fördjupa dig i reklamens budskap?

Innehåll

Material

Du kommer att få information om Massmedier och reklam via genomgångar, internet och från ditt arbetshäfte "Mediasmart". 

 

Syfte

Vi kommer arbeta ämnesövergripande om massmedier i ämnena samhällskunskap och svenska. Syftena är hämtade från båda ämnena:

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll för ämnet samhällskunskap

Ur det centrala innehållet för ämnet samhällskunskap:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Centralt innehåll för ämnet svenska

Ur det centrala innehållet för ämnet svenska:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Ämnesövergripande område

Du skall få en röd tråd i ditt arbete i skolan där vi gemensamt kommer att arbeta med arbetsområdet "Massmedier" i både svenska och i samhällskunskap. 

Syftet med detta arbetsområde är att att du skall få fördjupa dig i området som handlar om reklam, tidningsartiklar och media i allmänhet. Vi möts dagligen av detta och det är viktigt att vara medveten om och hur vi påverkas. Det är därför bra att känna till vilka knep som reklammakare, reportrar och andra mediala personer använder för att "fånga" oss konsumenter. 

Arbetsområdet kommer att ge dig möjlighet att söka information från olika medier och samband med detta träna dig i att värdera, se trovärdigheten och relevanses i informationen. Detta är ett ständigt aktuellt ämne att diskutera och arbeta kring då vi alltid möts av media i olika former.

Arbetsuppgifter

Undervisningen kommer att ge dig kunskap och olika knep som medier använder för att fånga dig som konsument. Det kan exempelvis handla om att göra skillnad i hur tjejer och killar visas eller hur man använder sig av kändisar för att föra fram ett budskap. Vi kommer att ta hjälp av olika medier för att studera de olika knepen och då också träna i oss att kunna se vad det är som är budskapet, vem som är avsändare och vad dess egentliga syfte kan tänkas vara. 

Du kommer också att få läsa om de lagar som finns för att skydda dig som konsument. Vi kommer att möta och använda oss av en del olika begrepp som används i samband med media. Du kommer naturligtvis även att få pröva på att skriva olika texter, så som t.ex. argumenterande text, notis med mera. Till detta skall du också få läsa texter och öva din läsförståelse.

Bedömning

Samhällskunskap:

 • Samhällsstrukturer 
 • Undersöka strukturer i samhället 
 • Använda begrepp 
 • Påverka beslut
 • Undersöka samhällsfrågor
 • Värdera och uttrycka ståndpunkter 
 • Information & källor 

Svenska: 

 • Läsförståelse
 • Skriva texter
 • Skrivregler 
 • Sammanställningar
 • Kombinera text & annan estetik
 • Muntliga redogörelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: