Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 2016-2017

Skapad 2016-09-02 08:32 i Tågets förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Avdelningen

Vi arbetar med att koppla Babblarna till barnkonventionen.

Må-bra vecka

Vi har en må-bra vecka där fokus är på att må bra både psykiskt som fysiskt.

Vi  har fokus på att skapa gruppkänsla och "Jag kan själv". 

Återkoppla till barnen på olika sätt så att barnen görs delaktiga när vi reflekterar över vad vi upplevt och lärt oss.

Använder våra rutinsituationer till språkande, samarbete och turtagning.

Använda oss av tecken och barnens olika modersmål för att benämna de olika känslorna (glad, ledsen, arg och rädd).

 

Nyckelbegrepp

Yngre

 • Kompis
 • Samsas
 • Hjälpa
 • Glad
 • Ledsen
 • Arg
 • Rädd
 • Vuxna
 • Empati
 • Respekt
 • Solidaritet
 • Medskapande
 • Mångfald
 • Integritet
 • Förtroende
 • Samspel
 • Förhållningssätt

 

 Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: