Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form på Bokmalen

Skapad 2016-09-02 08:35 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Förskola
Genom pedagogiska aktiviteter centrerade runt färger och geometriska former ger vi barnen dels upplevelsen och kunskaper om dessa, dels vidgar vi deras begreppsbildning, språkutveckling, motorik, naturkunskap och förmåga till matematiserande.

Innehåll

Vårt mål är att barnen skall utveckla sitt lärande inom färg och form. Genom sortering, ramsor och sånger kommer vi tillsammans med barnen leka in färger och former. Vi kommer också att måla, skapa och konstruera med olika material.

Barnen på Bokmalen ska få möta de olika färgerna, främst grundfärgerna röd, blå, grön och gul. Tillsammans med barnen kommer vi att titta på de olika färgerna inne på avdelningen och även ute i naturen. Vi lyfter färgerna i stor grupp och i liten grupp. Vi kommer att experimentera med färgerna och upptäcka nya.  Barnen får delta efter egen lust och vilja. Vi kommer att tillföra olika material och erbjuda olka tekniker i skpandet.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: