Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande

Skapad 2016-09-02 08:37 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Vi vill att barnen utvecklar sin skapande förmåga genom att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer såsom lek, bild, rörelse, sång, musik och drama.

Vi utgår ifrån barnens egen nyfikenhet och upptäckarlust. 

Innehåll

Mål

Mål

Målet med skapande är att:
barnen ska ges möjlighet att

 • Använda in nyfikenhet
 • Stimulera barnens skaparglädje
 • Öka barnens självständighet
 • Stimulera barnens inlärningsförmåga med alla sinnen
 • Ge utrymme för barns fantasi och kreativitet
 • Att hitta uttrycksformer och en lekfylld variation som lockar varje barn

Detta gör vi för att nå målen

Drama/rollek

 • Rollekar
 • Sång- och rörelselekar
 • Egna dramatiseringar

Bild och form

 • Erbjuda olika material och tekniker för skapandeaktiviteter
 • Gemensamma och individuella alster

Sång och musik

 • Vi har många olika instrument som barnen får prova på både inom styrda aktiviteter och lättillgängligt under hela dagen
 • Sång och musik finns med oss under hela dagen
 • Erbjuda musik ute och inne och i olika former

Vi pedagoger finns med som hjälp och stöd genom att ställa öppna frågor för att utmana varje barns individuella utveckling.
Vi har en stimulerande miljö med kreativt material som finns lättillgängligt.
Miljön är tillåtande, tydlig och tillgänglig.

 

Vi ser att målet är nått när

Barnen intresserar sig för olika former av skapande
Barnen använder sin fantasi och kretivitet
Barnen vågar prova på olika uttrycksformer
Barnen visar glädje inför att skapa på olika sätt.

 

 

 

 

 

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: