Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 8: Sex och samlevnad

Skapad 2016-09-02 08:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Parallellt med sex- och samlevnadsundervisningen i biologin läser vi i svenskan boken Blåögd, diskuterar och resonerar kring bl.a språk, normer och relationer, skriver en novell och ser film. Under temats gång kommer vi dessutom gå och se musikalen Kinky Shoes, vars tematik passar utmärkt in i vårt arbete.
Grundskola 8 Svenska

Parallellt med sex- och samlevnadsundervisningen i biologin läser vi i svenskan boken Blåögd, diskuterar och resonerar kring bl.a språk, normer och relationer, skriver en novell och ser film. Under temats gång kommer vi dessutom gå och se musikalen Kinky Shoes, vars tematik passar utmärkt in i vårt arbete. 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Konkretiserade mål

Du kommer träna din skriv- och läsförmåga, på att ge och ta emot respons och på att uttrycka din åsikt inför andra.

Undervisningen

Du kommer läsa boken enligt lässchema och på lektionerna kommer du få göra värderingsövningar, diskutera boken i smågrupper och i helklass, samt skriva individuella reflektioner. När boken är utläst kommer du få en längre skrivuppgift.

Nästa steg bli att du får lära dig vad som kännetecknar en novell och hur en novell kan skrivas. Sedan skriver en novell som på något sätt berör det som vi tagit upp under temats gång. Du kommer både att ge och ta emot respons (från både Emmy och klasskamrater).

Vi kommer även se ett antal kortfilmer samt musikalen Kinky Shoes och i anslutning till dem diskutera innehåll, normer och värderingar, både muntligt och skriftligt.

Bedömning

Jag kommer bedöma din delaktighet i våra samtal och skrifliga reflektioner kopplade till boken, filmerna och musikalen. Stor vikt kommer läggas vid den avslutande novellen.

Matriser

Sv
Svenska åk 8: Sex och samlevnad

Analys och reflektion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet i gemensamma samta
Du har i någon mån deltagit i samtalen kring boken/filmerna och dess innehåll.
Du har aktivt deltagit i samtalen kring boken/filmerna och dess innehåll.
Du har aktivt deltagit i samtalen kring boken/filmerna och visat att du kan vidga diskussionen.
Analysförmåga
Du kan på ett enkelt sätt fundera och reflektera över boken/filmernas innehåll.
Du reflekterar utvecklat över boken/filmernas innehåll och budskap. Du kan dessutom koppla händelser i boken/filmerna till ditt eget liv eller till samhället i stort.
Du reflekterar välutvecklat över boken/filmernas innehåll och budskap och visar att du även kan hitta budskap som ligger dolt mellan raderna i boken/filmen. Du kan dessutom koppla händelser i boken/filmen till ditt eget liv eller samhället i stort och för välutvecklade resonemang för dina åsikter/iakttagelser.

Din novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Berättarteknik
Din novell innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din novell innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad
Din novell innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Språkets struktur
Din novell har en viss språklig variation, enkel textbindning och en i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din novell har en relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Din novell har en god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Bearbetning efter respons
Du bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Du behöver ofta stöd i processen.
Du bearbetar texten själv utifrån instruktioner/respons.
Du bearbetar texten på ett självständigt sätt. Du tar stöd av såväl egen som andras bearbetning och respons.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: