Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik-djur i vår skog

Skapad 2016-09-02 08:51 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Förskola
Vi forskar om djur i vår skog

Innehåll

Mål: Barnen ska få en positiv känsla för naturen. Vi ska erbjuda barnen möjlighet till att samla kunskap om djuren som bor i våra svenska skogar.

Syfte: Barnen ska lära sig att vara aktsam om det som lever i naturen och samspelet i naturen. Under förra terminen visade barnen stort intresse för de insekter vi forskade om. Vi vill nu fortsätta utforska djurlivet i naturen tillsammans med barnen.

Metod: Samlar fakta tillsammans genom lärplattan, litteratur och samtal tillsammans i grupp. Vi kommer att skapa en dokumentationsvägg där vi samlar all fakta som gör det överskådligt för barnen och kan fungera som ett diskussionsforum.

Vi ser att målet är nått när:

Vi ser och hör att barnen förankrat sin kunskap i naturliga samtal med varandra.

Vi ser att barnen använder sin kunskap för att utveckla sin lek.

Vi ser att barnen själva tar initiativ till att utveckla sin kunskap vidare.

 

Utifrån detta tema får vi in dessa områden inom funktionell kvalitet:

 

Normer och värden: Respekt och omsorg för varandra och vår natur genom samtal och reflektion

Språk och kommunikation: Genom vårt forskande arbetssätt ges barnen möjlighet att tillägna sig nya begrepp och ord.

Matematik: Vi får in matematiken på ett naturligt och lekfullt sätt, då skillnaden mellan djuren skapar förutsättningar för detta.

Lek: Genom detta arbetssätt ges barnen nya kunskaper och upplevelser som kan inspirera till lek och fantasi.

Skapande: Barnen kommer erbjudas olika skapandeformer som t.ex. bild, sång och drama.

Kultur: Barnen ges möjlighet att forska tillsammans och enskilt. Då ges barnen möjlighet att utveckla sin självständighet, känna delaktighet samt utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

Inflytande: Genom ständig dialog och reflektion tillsammans med barnen får de möjlighet att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: