Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2016-09-02 09:07 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola

Vi arbetar aktivt i vardagen med att utveckla barnens språk och kommunikation. Vi för dialoger med barnen och uppmuntrar dem till att själva uttrycka sig. Språket är en sån viktig del i barnens förmåga att kommunicera med andra människor. Därför vill vi vill stötta och utveckla barnen i sin förmåga att lyssna och berätta.

Innehåll

MÅL

*Att barnen ska utveckla sitt svenska språk och göra sig förstådda.
*Utmana och uppmuntra barnens intresse för språk
*Skapa nyfikenhet för andra språk samt
*Utöka deras ordförråd och ordförståelse.
*Utmana deras intresse av att kommunicera med andra barn och pedagoger.

 

 

 

 

 

Vi ser att målet är nått när

*Barnen vågar ta för sig mer än de tidigare gjort och vågar stå inför gruppen.
*Barnen har lärt sig nya ord, lärt sig lägesord och ord på nya saker. T.ex. element eller genomskinligt.
*Barnen har lärt sig att sätta ord på sina känslor
*Intresserar sig för andra språk.  
*Barnen har fått språkverktyg, hur man t.ex. hanterar konflikter på ett mer konstruktivt sätt.

VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: