Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2016-09-02 09:09 i Olandsskolan Östhammar
Vi ska arbeta med lag och rätt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska

I arbetsområdet "Lag och rätt" kommer vi att arbeta med bland annat: lagar, rättsprocessen och hur våra domstolar är uppbyggda.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att kunna se hur människor och samhälle formas, förändras och samverkar inom området lag och rätt
 • Din förmåga att använda dig av och förstå innebörden av begrepp inom området

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om det svenska rättsväsendet och hur det är uppbyggt
 •  Dina kunskaper om aktuella begrepp

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt test på ord och begrepp
 • Göra en film i iMovie om hur ett brott kan gå till och vad som händer fram till en rättegång
 • Spela upp en rättegång
 • Samtal och diskussioner i klassrummet

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskild läsning
 • Frågequiz

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Uppgifter

 • iMovie om ett brott

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: