Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Barn 2014

Skapad 2016-09-02 09:12 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Förskola
Vi arbetar med att skapa ett klimat på Snäckan där barnen känner trivsel och trygghet. Vi strävar efter att varje barn ska känna samhörighet, gemenskap, empati och omtanke om andra.

Innehåll

Mål

Att alla barn ska få möjlighet att utveckla intresse, förmåga och förståelse för:

Trivsel: Trygghet i barnens vardag

Samhörighet: VI- känsla i gruppen.

Samspel: Gemenskap, hur det är att vara tillsammans med andra, både barn och vuxna.

Respekt: Lyssna på varandra

Kompromissa: Att ta och ge i samspel med andra.

Konflikthantering: Se sitt eget handlande i ett sammanhang.

Självkänsla: Barnens sätt att vara, respekteras som de är.

Empati: Känna/visa inlevelse för andra.

Jämlikhet: Allas lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund.

 

Aktiviteter / detta gör vi för att nå målen

Vi pedagoger är förebilder för barnen genom vårt förhållningssätt där vi skapar ett respektfullt och tillåtande klimat.

Närvarande pedagoger.

Vi skapar goda relationer med barn/föräldrar/kollegor

Vi använder oss av ugglan "Bosse" som kan komma med idéer, inspiration och etiska dilemman osv. från vår vardag på förskolan.

Vi delar barnen i grupper/konstellationer.

Vi skapar en lustfylld lärmiljö utifrån barnens intressen.

Tydlighet i rutiner och "slussningar".

Introducerar/använder oss av EQ dockorna.

 

 

Vi ser att målet är nått när

Barnen visar att de är trygga med våra rutiner.

Barnen hittar strategier för att  t ex ge och ta i leken, kompromissa, lyssna på varandra.

Barnen visar omtanke och empati om varandra.

Barnen visar glädje i att vara i en gemenskap.

Barn/föräldrar/kollegor har en öppen dialog/kommunikation. Vågar anförtro sig vid behov.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: