Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden - Barn 2015

Skapad 2016-09-02 09:18 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Vi arbetar för att barnen ska bli trygga med oss pedagoger, med varandra och vår inne- och utemiljö.
Förskola

Vi arbetar för att barnen ska bli trygga med oss pedagoger, med varandra och vår inne- och utemiljö.

Innehåll

MÅL

Övergripande mål:

- Utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

- Utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation, samt vilja att hjälpa andra

- Utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor 

- Utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och avsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

- Utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Pärlans mål:

- Barnen ska bli trygga med oss pedagoger, varandra och vår inne- och utemiljö.

- Barnen ska bli trygga med våra dagliga rutiner

- Skapa goda relationer med såväl barn som föräldrar. Som resulterar i att föräldrarna känner trygghet i att lämna sina barn hos oss.

- Fortlöpande utvärdering av vårt arbete. 

- Skapa en inbjudande lärmiljö som främjar lust, lärande, nyfiken och aktivitet. 

Vi ser att målet är nått när:

- Detta är en pågående process under hela förskoletiden.

AKTIVITETER FÖR ATT NÅ MÅLEN:

- Vi pedagoger är närvarande pedagoger på golvet. Fast rörlig resurs.

- Ett prestigelöst förhållningssätt pedagoger emellan.

- Öppen och rak kommunikation för goda relationer

- Humor

- Erbjuda och locka barnen till spännande aktiviteter

- Bygga upp vår lärmiljö

- Vi använder oss av speciella ramsor och sånger för olika rutinsituationer som till exempel samlingsramsa, sorteringssång osv.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: