Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Landskapsmotiv i akvarell

Skapad 2016-09-02 09:26 i Båtsmansskolan Härryda
I arbetsområdet får eleverna faktakunskaper om perspektivregler. Detta arbetet påbröjades i årskurs 7 och vi fortsätter detta arbete. Eleverna får kunskap i akvarellmålning-materialkännedom genom praktisk övning för att sedan skapa en landskapsbild i akvarell utifrån sina kunskaper.
Grundskola 8 – 9 Bild
...

Innehåll

Kursplan i bild


I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd genomgång av perspektivregler och presentation av olika typer av perspektiv och motiv. Genomgång av konstnärer som arbetar med akvarell och specifikt akvarell och landskap.

Du kommer under det här arbetsområdet lära dig  och träna på:

 • faktakunskaper om perspektiv och hur du kan få djup i bilder.
 • göra en bild med hjälp av det du lärt dig om perspektiv regler.
 • genomgång på akvarellmåleri.

Sedan kommer du att framställa en egen landskapsbild i akvarell.

Visa vad du lärt dig

 • Du ska med hjälp av den fakta om perspektivregler och de bildexempel som du har fått titta på och samtalat om, framställa en egen bild.
 • Vi kommer att ha en muntlig utvärdering i mindre grupper för att tillsammans prata om bilder, uttryck där varje elev ges möjlighet att träna sin verbala förmåga i att samtala om och kring bilder.

Tidsram

Lärarledd genomgång av material. Första lektionen är uppgiften att testa tekniken på mindre papper och fundera kring val av landskap. Ex en bild från sommaren.

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din kunskap/ förmåga att framställa en bild i perspektiv enligt kunskapskraven.

Då tittar jag på:

 • Din tekniska förmåga och skicklighet i utförandet.
 • Hur du använder metoder och tekniker.
 • Din förmåga att använda egna ideer och finner kreativa lösningar.
 • Hur du kan använda "nya" bildspecifika ord och beskriva ditt arbete och arbetsprocess

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: