Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-09-02 09:38 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
I arbetet med matematik kommer barnen ges möjlighet att utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning och tid.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Utveckla sin förmåga att använda sig av olika begrepp samt utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning.

Detta gör vi för att nå målen

Vi samtalar med barnen om olika begrepp, t.ex mer, mindre, stor, större osv. 
Vi genomför lägesordslekar för att öka barnens medvetenhet om rum, form, läge och riktning. Vi använder oss av vardagssituationer, tex vid påklädning, dukning, måltidssituationer. Vi letar matematiska former i vardagen och i styrda aktiviteter. 
Samt öka barnens förståelse att matematik innefattar så mycket mer än bara addition och subtraktion.

Vi ser att målet är nått när

När vi ser att barnen på ett naturligt sätt använder sig av matematik och matematiska begrepp i vardagen. 

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: