Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering Tinkerbots

Skapad 2016-09-02 09:44 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Konstruktion och programmering av robotar med hjälp av Tinkerbots
Förskola
Vi arbetar med konstruktion och programmering av robotar med hjälp av Tinkerbots

Innehåll

Bakgrund

Förra läsåret jobbade vi på Myrstacken med programmering, då framför allt med appen "Lightbot jr" som utgångspunkt. Vi kunde se hur barnen tillsammans utforskade robotens funktioner och diskuterade och testade olika problemlösningsförslag. På samma sätt arbetade vi med programmering i den fysiska världen, dvs. att barnen fick testa att vara en robot och gå på olika banor styrda av kompisarnas kommandon.

Nu ska vi ta nästa steg och bygga egna robotar med hjälp av olika tekniker. Vi beställde ett set "Tinkerbots" där det finns möjlighet att bygga olika fordon och djur som kan styras både via en app och genom loopar. Tinkerbots kan även kopplas ihop med Lego.

 

Syfte

I dagens samhälle möter vi olika slags robotar i vardagen. Vi vill barnen ge möjlighet att bygga upp en förståelse för att dessa robotar har programmerats av människor, dvs. att det är deras intentioner och tankar som ligger bakom vad roboten kan och inte kan göra. Barnen ska få möjlighet att själva designa, bygga och programmera robotar med hjälp av Tinkerbots och Lego.

 

Nyfikenhetsfrågor

 • Hur tar barnen sig an materialet?
 • Hur samarbetar barnen kring olika uppdrag?
 • Vad verkar intresserar de som mest? Bygga, programmera, utmaningar?
 • Vilka slags robotar väcker deras intresse - är det utifrån utseende eller funktion?
 • Hur tar barnen sig an när de får konstruera egna robotar?
 • Vad för robotar blir det som barnen själva designa?

 

Målkriterier

 • Barnen ska få möjlighet att bekanta sig med Tinkerbots, bygga både efter manualen och designa egna robotar
 • Barnen erbjudas att styra robotarna både via loopar/slingor och via appen
 • Barnen uppmuntras att ge feedback på varandras konstruktioner och deras funktioner

 

Arbetssätt

Vi börjar med att introducera de olika modulerna som ingår i ett Tinkerbots-set. Vi kommer att se närmare på vilka olika robotar som finns i manualen och vilken vi ska börja med att bygga tillsammans.
Vi bekantar oss med båda sätt att styra robotarna.

När barnen har lärt känna materialet, kommer vi att uppmuntra dem att skissa och bygga egna robotar. Vi börjar med en ritning med papper och penna som sedan kan omsättas med hjälp av modulerna.

Vi reflekterar regelbundet tillsammans med barnen och i arbetslaget kring barnens utforskande.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi dokumenterar fortlöpande med hjälp av text, bild och film i Unikum för att kunna följa hur barnens tankar, idéer och arbetssätt utvecklas under tiden. Dessa dokumentationer är sedan till hjälp som reflektionsunderlag både och för att kunna besvara våra nyfikenhetsfrågor.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: