Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela och sjunga

Skapad 2016-09-02 09:49 i Åledsskolan Halmstad
Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument. Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi skapar egen musik på olika sätt. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.
Grundskola 5 Musik

Vi lär oss spela rytmer, melodier och ackord på olika instrument.
Vi lär oss sjunga på olika sätt olika sorters låtar. Vi lär oss hur olika instrument ser ut och låter. Vi lär oss om folkmusik och andra musikstilar från hela världen. Vi tränar oss att beskriva musikupplevelser och förstå musikens påverkan.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst och musikinstrument samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Det kan förekomma ljud- och bildupptagning under lektionerna i syfte att analysera och se progression

Du bedöms fortlöpande när vi jobbar praktiskt på lektionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Praktiskt innehåll under terminen

GITARR: Tabs/hur man tar ackord, gitarrens delar, strängarnas namn, plektrum, dur, moll, spela 1-3-ackordslåtar, även ukulelespel

KEYBOARD: Tangenternas namn, spela dur/moll-ackord, enklare melodispel,

SÅNG: Omfång, uppsjungning, skalor, tonhöjd, olika vokala uttryck, kanon, stämmor, mikrofonteknik, effekter, låtar i olika genrer.

MUSIKHISTORIA: Världsmusik, olika musikstilar, visor, schlager, klassisk musik, pop osv.

ENSEMBLESPEL: olika former av enklare samspel

MUSIKTEORI & INSTRUMENTKÄNNEDOM form, notvärden, uttryck, instrumentgrupper, klangspel

Matriser

Mu
Trönningeskolan Matris Åk.5 Musik Ver 2

Sjunga

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej ännu läst
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.

Spela instrument

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej ännu läst
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.

Skapa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej ännu läst
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument,eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Resonera & beskriva

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej ännu läst
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Genrer, kulturer & instrument

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Ej ännu läst
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
"Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: