Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vänskap

Skapad 2016-09-02 09:50 i Varekils förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att arbeta med "Snick och Snack i Kungaskogen" eftersom den väcker samtal om hur man ska vara mot varandra.

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Första gången vi var i skogen började barnen samla pinnar och vi kom gemensamt fram till att vi kunde bygga en koja.

Gången efter tog vi med snören för att kunna binda fast stommen.

Barnen samlade mat och la den i ett skafferi och gjorde upp en eldstad.

 

Eftersom barngruppen är ny vill vi skapa former för samspel, hänsyn och gemenskap.

Vi vill också att barnen ska känna empati för varandra.

I samlingen har vi  börjat prata om bokstäver och första bokstaven i namnet. Vi räknar barnen och pratar om dag och datum.

Vi ska ha alfabetet och siffrorna på väggen. 

 

Våra mål: Vart ska vi?

Normer och värden

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Syfte

Vi vill att barnen ska vara hjälpsamma och prata med varandra i konflikter, ta hand om

och visa omsorg om varandra tex när någon gjort sig illa.

 

Utveckling pågår när:

 • barnen samarbetar med varandra
 • barnen löser problem själva
 • hjälper varandra

 

Utveckling och lärande

 •  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

 

Syfte

Vi vill att barnen ska få förståelse för att vi är olika och att vi gör olika och att inget är rätt eller fel.

Att barnen är delaktiga i våra aktiviteter.

 

Utveckling pågår när:

 •  barnen deltar och är aktiva i samling, mini-röris, lekar osv
 • barnen accepterar varandras olikheter

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

 

 • Arbetssätt:
 • Vi observerar och iakttar barnen.
 • Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor och prata med föräldrar.
 • Vi använder oss av  inne- och utemiljön och våra närområden.
 • pedagogerna ska vara lyhörda för barnens önskemål.
 • Genomförande:
 • Vi går till skogen
 • vi ska arbeta utifrån boken om "Snick och Snack vännerna  i Kungaskogen bygger en koja"
 • mini-röris
 • sång och ramsor
 • rollspel
 • dokumentation på unikum och bloggen varje vecka.
 • dokumentera på väggen för reflektiontillsammans med barnen och för föräldrar.

UTVÄRDERING - hur blev det?

Här får du tankestöd:

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet.

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Här kan ni sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: