Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quintus Aprikos

Skapad 2016-09-02 09:56 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Tillsammans med Quintus som verktyg arbetar vi långsiktigt och systematiskt med att utveckla färdigheter hos barnen genom att barnen får arbeta tillsammans, visa respekt för sig själv och andra. Att ta ansvar, fatta positiva och sunda beslut samt visa uppskattning. För att skapa en trygg i barngrupp med Vi-känsla kommer vi arbeta med Quintus genom olika aktiviteter.
Förskola
BESKRIV INLEDNINGSVIS ARBETSOMRÅDET KORT

Under höstterminen kommer vi arbeta med värdegrundsvertygets tillsammans där vi får hjälp av en nalle som heter Quintus.Quintus kommer att vara med oss varje dag i våra samlingar och aktiviteter.

Innehåll

BAKGRUND

Tidigare har vi haft Quintus och då visade barnen stort intresse och vi tycker att Quintus är ett bra verktyg att arbeta med och att man kan anpassa det i olika åldersgrupper. När det gäller förhållningssätt, socialtsamspel, språk trygghet och respekt vill vi använda Quintus som redskap.

Nu när vi har fått in några nya barn vill vi skapa Vi-känsla i gruppen. Eftersom vi satsar främst på trygghet och barnens individuella behov kommer vi att ta in Quintus och arbeta vidare med det.

MÅL

 

Målet med Quintus  är att alla respekteras för den man är och att alla barn ska känna sig trygga och våga ta plats i gruppen, att lösa konflikter på ett positivt sätt. Quintus är också en bra förebild för oss och lär oss hur vi ska vara mot varandra, och skapa en "vi"känsla i avdelningen.

METOD - GENOMFÖRANDE

Quintus kommer att besöka oss en gång i veckan under samlingen  och sitter med hela samlingen och Quintus förmedlar det han vill förmedla genom att viska i örat. De vuxna tolkar för Quintus.

Quintus kommer att hjälpa barnen hur vi ska förhålla oss till varandra och Quintus kommer att berätta för oss hur en bra kompis ska vara

en bra kompis som lyssnar

en bra kompis som delar med sig

en bra kompis som säger snälla saker

en bra kompis som hjälper mig.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar det vi gör med barnen där kan man följa barns utveckling och lärande och aktiviteter.Arbetet kommer dokumenteras genom fotografering, individuella samtal, lärloggar och bloggar.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet kommer reflekteras och utvärderas av både pedagoger och barn i slutet av terminen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: