Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Bild Ht 2016

Skapad 2016-09-02 09:56 i Stora Högaskolan Stenungsund
Grundskola F – 1

Innehåll

LPP Bild år 1-3
Skapad 2016-09-02 Stora Höga skolan F-3
Grundskola 1 – 3 LGR11 Bild

Bild och skapande i skolan
Innehåll
Mål
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Syfte
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att - kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, - skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, - undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och - analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Innehåll
Bildframställning
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Teckning, måleri, modellering och konstruktion. Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Redskap för bildframställning
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns. Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys
Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Kopplingar till läroplan

Bl 1-3 Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Bl 1-3 Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Bl 1-3 Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
Bl 1-3 Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Bl 1-3 Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
Bl 1-3 Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Bl 1-3 Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
Bl 1-3 Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
Bedömning
Läraren bedömer kontinuerligt och ger förbättringstips. Omdömen sammanfattas i matrisen nedan.

Bedömningsmatriser
Bl
Lgr11 Bild matris år 1-3
Ingen nivå
.
Bedömningen avser elevens förmåga att berätta med bilder.
Syfte: Utvecklar sin förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du ritar och målar bilder som till en del visar vad du vill berätta med din bild.
Du ritar och målar bilder som helt visar vad du vill berätta med din bild.
Du ritar välgjorda bilder som tydligt visar vad du vill berätta med din bild.
Bedömningen avser elevens förmåga att framställa bilder.
Syfte: Utveckla sin förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker.
Du använder bara ett fåtal färger och former. Du färglägger delar av bilden.
Du använder många färger och olika tekniker. Du målar och ritar på hela ytan.
Du kan framställa bilder som har både för- och bakgrund. Du använder många färger och du lägger ner mycket arbete på de saker du gör. Du kan lägga in en till texten passande bild med hjälp av datorprogram.
Bedömningen avser elevens förmåga att analysera bilder.
Syfte: Utveckla sin förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.
Använder bilder i boken som du läser för att öka förförståelsen av texten. Du ritar bilder efter instruktioner som delvis passar till temaarbetet.
Du kan muntligt förklara vad du vill berätta med dina egna bilder. Du kan framställa egna bilder som passar till temaarbetet.
Genom att titta på olika bilder försöker du muntligt förklara vad du tror att konstnären eller reklamen menar med sin bild. Du kan med egna bilder visa att du kan det som vi arbetar med i temat.
Ny rubrik
Ingen nivå
.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: