Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, kommunikation och IT - Barn 2015

Skapad 2016-09-02 09:58 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
En pedagogisk planering över uppdraget inom språk, kommunikation och IT.
Förskola

På Pärlan arbetar vi med att främja barnens sätt att kommunicera med varandra och oss pedagoger genom ord, tecken och kroppsspråk.

Innehåll

MÅL

Övergripande mål:

- Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

- Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv

- Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

- Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

- Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

 

Pärlans mål:

- Utmana och uppmuntra samt öka barnens intresse för språk och utöka deras ordförråd

- Uppmuntra barnens intresse att kommunicera med andra barn och pedagoger

- Utvecklar sin förmåga att påverka sin situation

- Utvecklar sitt intresse för bilder och berättelser

AKTIVITETER

  • Vi använder oss av ett tydligt och nyanserat språk.
  • Genom att vara aktivt närvarande i barnens lek och vardagssituationer på förskolan där vi samtalar, bekräftar och benämner. Detta med hjälp av tal, tecken och kroppsspråk.  
  • Vi uppmuntrar barnen att själva svara/visa vad de vill ha eller göra.
  • I samlingen när vi sjunger, ramsar, berättar sagor och benämner olika djur och föremål.
  • Vi använder lärplattan för att lyssna och titta på sånger och ramsor.  
  • Genom aktivt lyssnande och bekräftande av det barnen säger och gör.

Vi ser att målet är nått när:

- När vi ser att barnen förstår och kan ge uttryck för vad de vill genom ord, tecken och kroppsspråk samt att vi ser ett intresse att uttrycka sig i olika former.

- När vi ser att barnen söker kontakt och kommunicerar med varandra och oss pedagoger.

- Detta är en pågående process under hela förskoletiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: