Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens natur

Skapad 2016-09-02 10:07 i Öregrunds skola Östhammar
Grundskola 4 Biologi
Under v.37,38,39 kommer vi arbeta med ett tema om hösten. Varför tappar träden sina blad på hösten? Varför tappar inte tallen sina barr? Vad händer med löven som faller till marken? Vilka fåglar finns under hösten i Sverige och vilka flyttar till varmare länder? Dessa frågor och många fler kommer vi få reda på under detta tema.

Innehåll

Så här kommer vi göra:

 • Läsa i grundboken gemensamt, enskilt och i grupp.
 • Svara på instuderingsfrågor gemensamt, enskilt och i grupp.
 • Leta efter fåglar på internet/fågelbok
 • Gå ut i naturen och titta på olika träd och dess löv.
 • Ta reda på med hjälp av en datorn hur olika växter sprider sina frön.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Naturen på hösten

Du är på väg
Kan
kan mer än
Artkunskap
Du är osäker på att känna igen och kunna namnge nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge några olika nedbrytare/växter/fåglar
Du känner igen och kan namnge flera olika nedbrytare/växter/fåglar
Flyttfåglar
Du är osäker på varför fåglar flyttar.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför fåglar flyttar.
Du är osäker på vilka fåglar som flyttar och vilka som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge några exempel på några fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Du kan ge flera exempel på fåglar som flyttar och som stannar kvar i Sverige under hösten och vintern.
Kompost
Du är osäker på vad en kompost är och vad man använder en kompost till.
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en kopost är och vad den används till. Du kan ge några exempel på vad man kan slänga och inte slänga i en kopost.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva vad en kopost är och vad den används till. Du kan ge flera exempel på vad man kan och inte kan slänga i en kopost.
Fröspridning
Du är osäker på, på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett enkelt sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara på vilka olika sätt frön sprids genom att ge exempel.
Varför fäller träden sina löv på hösten
Du är osäker på varför träden fäller sina löv på hösten.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten
Du kan på ett utvecklat sätt förklara varför träden fäller sina löv på hösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: