Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fulmonster med skiss - öva kretiviteten

Skapad 2016-09-02 10:18 i Ormkärrskolan Västerås Stad
Du gör ett fulmonster/maskot med hjälp av symaskinen och din fantasi.
Grundskola 4 – 5 Slöjd

Du gör ett fulmonster/maskot med hjälp av symaskinen och din fantasi. Du tränar på att klippa, sy på symaskinen, sy för hand och din fantasi.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

 • du övar på att göra en skiss och mall
 • du blir bättre/säkrare på symaskinen
 • du blir bättre/säkrare på handsömnad
 • du lär dig sy en knapp
 • du ger och får ideér 
 • du blir blir mer kreativ
 • du får veta vad andra har för tankar om "fulmonstren"

Undervisningen i klassrummet

 • gemensam start med inspiration från andra elevarbeten 
 • bildspel - titta på bilderna och fundera på vad de föreställer
 • planera ditt "fulmonster" - rita och skissa ditt "fulmonster"/maskot
 • genomgång av hur du gör en mall, val av söm och varför
 • sömnad på symaskinen
 • genomgång av knappsömnad och olika dekorationer
 • gemensamt titta på varandras "fulmonster" och ge/få tips och ideér 
 • utvärdering av arbetet på dator

Detta betyder för dig:

 • planera - skissa och göra en mall
 • formge ett "fulmonster" med hjälp av inspirationsmaterial
 • använda symaskinen på ett säkert sätt
 • lära dig sy en knapp
 • ser till att ditt arbete går framåt
 • du deltar i samtalen kring hur "fulmonstren" ser ut
 • utvärderar ditt arbete med bild och text, med hjälp av datorn där du beskriver hur du gjort och vilka redskap, verktyg och maskiner du använt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Matris fulmonster

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Form och utseende
Skiss
Få detaljer, lite förklarande text.
Detaljerad med förklarande text.
Många detaljer och mycket beskrivande text
Form
Bara enkel t ex rund.
Med fler former t ex armar och ben
Många former med t ex armar, ben, huvud, tår, hår och antenner.
Sömnad
Sytt ihop fort och slarvigt.
Hållit sig på linjerna och formen.
Följt linjerna helt och hållet.
Instruktioner
Följer lite av instruktionerna.
Följer de flesta instruktionerna.
Följer instruktionerna helt och hållet.
Avslut
Lite slarvigt t ex inte klippt trådarna, inte slutfört det som fanns på skissen.
Varit noggrann, haft tålamod, gjort det mesta av det som finns på skissen.
Mycket tålamod, gjort alla detaljera från skissen och kanske fler.
Arbetet
”Drivet”
Frågar om allt.
Försöker själv och frågar ibland.
Gör man det mesta själv, frågar ibland.
Utvärdering
Använt få ord.
Fler ord som beskriver.
Beskrivande text.
Samtala
Är med på lektionen men deltar inte i diskussionen.
Deltar i diskussionerna och bidrar med egna åsikter.
Deltar med stort intresse och bidrar med många olika egna åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: