Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling på Bokmalen

Skapad 2016-09-02 10:19 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Förskola

Vi arbetar aktivt i vardagen med att utveckla barnens språk och kommunikation. Vi jobbar med att skapa möten där barnen kan diskutera med varandra och med pedagogerna. Vi läser sagor, berättar sagor och utmanar barnen framåt i tanken.Vi för dialoger med barnen och uppmuntrar dem till att själva uttrycka sig. Språket är en sån viktig del i barnens förmåga att kommunicera med andra människor. Därför vill vi stötta och utveckla barnen i sin förmåga att lyssna och berätta.

Innehåll

MÅL

*Att barnen ska utveckla sitt svenska språk och göra sig förstådda.
*Utmana och uppmuntra barnens intresse för språk
*Skapa nyfikenhet för andra språk samt
*Utöka deras ordförråd och ordförståelse.
*Utmana deras intresse av att kommunicera med andra barn och vuxna.

 

DETTA GÖR VI FÖR ATT NÅ MÅLEN

 • Förstärker talet med kroppsspråk, gester, bilder, föremål och tecken som stöd.
 • Vi har ögonkontakt med barnet.
 • Delar upp instruktioner i flera delar.
 • Vi pedagoger använder språket medvetet genom att inte bara göra utan även säga vad vi gör, t.ex. -"Nu tar vi på dig dina strumpor, så sätter vi på nästa strumpa, båda fötterna vill ju ha en strumpa, osv.
 • Kontrollera att barnet har förstått genom upprepning och synonymer.
 • Vi läser sagor som är anpassade till barnets nivå. Vi prat-läser om boken med hjälp av bilderna i böckerna. Vi leker med språket, genom rim och ramsor och sånger.
 • Vi synliggör skriftspråket i vår miljö.
 • Använder oss av språklådor/påsar.

 

 

Vi ser att målet är nått när

*Barnen vågar ta för sig mer än de tidigare gjort.
*Barnen har lärt sig nya ord och känner igen sina namn.
*Barnen har lärt sig att sätta ord på sina känslor.
*Intresserar sig för andra språk.
*Barnen har fått språkverktyg, hur man t.ex. hanterar konflikter på ett mer konstruktivt sätt. Tex. STOPP!

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: