Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellanalys av Far och jag

Skapad 2016-09-02 10:27 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Novellanalys

Innehåll

SVE2

RL15/THC

 

Uppgift:

Läs novellen Far och jag av Pär Lagerkvist. Hur är novellen uppbyggd?

Beskriv hur novellen är uppbyggd och förklara hur den så kallade vändpunkten lyfts fram. Underbygg dina iakttagelser med hjälp av exempel hämtade ur novellen. Använd relevanta litteraturvetenskapliga termer och skriv en sammanhängande text på 250-500 ord.

Använd dig av begreppen i stencilen ”Berättartekniska och stilistiska begrepp & verktyg”

Bedömningsmatris

E-kvaliteter

C-kvaliteter

A-kvaliteter

Eleven för en enkel och

översiktlig beskrivning av

Kompositionen i novellen

Eleven gör en rimlig och

Utförlig beskrivning av

Kompositionen i novellen

Eleven gör med säkerhet

En utförlig beskrivning av

kompositionen i novellen

 

Eleven ger förslag på en möjlig vändpunkt i novellen

Och förklarar hur den lyfts fram

 

Eleven identifierar vändpunkten. Förklaringen

är utförlig och trovärdig.

Eleven identifierar med säkerhet novellens vändpunkt. Förklaringen är nyanserad och väl motiverad.

Eleven ger stöd för sin analys genom belägg från texterna, t ex i form av citat

Beläggen är rimliga samt

Stöder och åskådliggör

Analysen.

Beläggen är väl valda samt stöder och åskådliggör analysen

Texten är en enkel analys av novellens komposition.

Texten är en utförlig analys

av novellens komposition

Texten är en utförlig och nyanserad analys av novellens komposition.

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.

Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: