Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk med tecken som stöd

Skapad 2016-09-02 10:29 i Förskolan Solsidan U Aktiva Piloter
Förskola

I FN;s Barnkonvention (1989, artikel 23) står det att alla människor har rätt att känna sig aktivt deltagande i samhället och där är kommunikation en viktig del. Heister Trygg (2004) mena att kunna kommunicera är en förutsättning för att vi ska kunna förstå andra och göra oss hörda och Johansson (1990) anser att genom språket hittar vi vår egen identitet. Förmågan att kunna kommunicera är viktigt för den individuella utvecklingen (Lpfö98, rev.2010). Barn i allmänhet brukar enligt Johansson vara mycket roade av att lära sig tecken och har en otrolig förmåga att snabbt lära sig tecken. Många tror att om man använder tecken avstannar barnets talutveckling, så är inte fallet, enligt Johansson. Heister Trygg (2004) skriver också att en del barn behöver förutom det verbala språket alternativa sätt att kunna kommunicera och känna delaktighet i samhället, där kan tecken som stöd (TSS) innebära att man förstärker ordet med tecken. Johansson (1990) menar vidare att tecknet blir en slags ”ordbild”, ett visuellt förstärkande och många tecken liknar det som tecknet föreställer. Det kan vara lättare för vissa barn att göra en rörelse med handen, än att forma ordet/ljudet i munnen, det blir mer som att ”känna” tecknet. (http://hdl.handle.net/2077/32323 )

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Vi har valt innehåll utifrån det aktuella fokusområdet språk.

Samt inhämtat barnens visade intresse inom valt område.

Vad? Vad vill barnen få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? Vad ska vi undervisa om?

Barnen har i fokusområdets början visat stort intresse av att lära sig mer om tecken som stöd genom berätta sin önskan när de fick ta del av olika material inom området språk.

 Barnen kommer att få lära sig en enkel sång som sjungs ihop med tecken som stöd. Barnen kommer även att få sitt eget tecken.

Syftet vid detta tillfälle är att barnen skall få en vidare förståelse av begreppet språk och kommunikation och att den kan se ut på olika sätt. 

 

Hur? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövade erfarenheter. Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Till en början kommer vi att sitta i grupp på samling och lära oss varje barns namn och tecken med sång. 

I samlingen kommer vi att sjunga kombinerat med tecken som stöd. Vi kommer att senare att bygga på med fler sånger och tecken, efter barnens utvecklings nivå. 

Vi kommer att dramatisera med små dockor och med babblarna. 80% av vanlig kommunikation förmedlas med hjälp av annat än ord. Alla behöver kunna kommunicera för att ge utryck för sina känslor och vilja, för att kunna påverka sin omvärld.

Vid pedagogernas planering varje vecka tar vi upp hur barnen har utvecklats med varandra. 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

Vi dokumenterar för barnen, föräldrarna och oss pedagoger. Vi använder oss av iPaden där vi kan ta bilder och filmer. Bilder läggs ut på Solsidans blogg Unikum, tillsammans med barnens kommentarer och reflektioner. Vi dokumenterar även det enskilda barnets läroprocess som vi kan lägga upp på barnets lärlogg. Barnen dokumenterar genom att visa sina tecken antingen genom foto- eller filmdokumentation.

Det som vi bloggat om fungerar också som ett stöd för oss och barnen då vi ser tillbaka på ett fokusområde och utvärderar det.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: