Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

* Pedagogisk planering inskolning*

Skapad 2016-09-02 10:30 i Myran Dibber Sverige AB
Detta är en planering för att genomföra en välplanerade inskolning och termin start för våra barn
Förskola
...

Innehåll

BAKGRUND

   Vi kommer använda planeringen för att vara  väl förberedd  inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn ,vårdnadshavaren , pedagoger och lära känna varandra

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

MÅL

-att få en trygg barngrupp.

-att vi har samarbete med vårdnadshavare och barn

-att alla barn ska känna sig välkomna

-tycka att det är roligt att vara på förskolan

-att barnen vänder sig till vuxna

en öppen kommunikation mellan pedagogerna ,pedagoger -vårdnadshavaren , pedagoger-barn, barn-barn.

-att barnen är glada

 

METOD - GENOMFÖRANDE

-vara nära och synliga både för barn och föräldrar

-vara tydliga med våra rutiner

-vi kommer dela oss både inne och ute

-vi kommer stötta varje enskilt barn i förskolans gemensamma aktiviteter

-vi kommer möta barn och vårdnadshavaren vid lämning och hämtning.

-sitta ner på golvet där barnen är

-materialet är på barns nivå

DOKUMENTATION

 Så här kommer vi dokumentera inskolningen;

-daglig dialog med vårdnadshavaren  

-uppföljningssamtal

-observera barnen

-reflektera tillsammans med barnen och pedagoger

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi strävar efter att vi ser att barnen är glada när de kommer till förskola n, kan rutinerna visar interesse för kompisar och sysselsatta med lek

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: