Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur

Skapad 2016-09-02 10:42 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Vi arbetar för att aktivt i vardagen uppmärksamma och uppmuntra de olika kulturer som våra barn kommer ifrån. Genom att ta stöttning av hemmet, där vi uppmärksammar olika traditioner och språk.
Förskola
...

Innehåll

Mål

Målet är att barnen ska vara medvetna om att det finns olika kulturer, språk och traditioner. Vi använder svenska som vårt gemensamma språk, men strävar efter att skapa en förståelse för att alla språk har lika värde.
Alla barn ska känna en trygghet i sin identitet och i sin kultur. 

Detta gör vi för att nå målen

Vi samtalar om olika kulturer och språk, vi ska ta hjälp av hemmet för att få information om deras kulturarv. Vi ska lyssna på musik och titta på flaggor från olika länder
Vi ska prata om traditioner och uppmärksamma dem då de infaller under året. Vi ska uppmuntra barnen att berätta för kamraterna hur man säger t.ex hej eller räknar på barnens hemspråk. 
Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att använda sitt hemspråk i samtal med barnet. Vi ska även ha kulturveckor under terminen där vi äter mat från olika kulturer. 

Vi ser att målet är nått när

Vi vet vilket som är varje barns hemspråk och vilka traditioner de firar. Barnen är positiva till att lyssna på musik och titta på flaggor från andra länder. 
När arbetet med kultur finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar. 
När arbetet med kultur blir en naturlig del i vardagen.

Vad säger läroplanen?

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: