Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Barn 2015

Skapad 2016-09-02 10:57 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Fånga, uppmuntra och utveckla barnens intresse och nyfikenhet för matematik.
Förskola

På Pärlan fokuserar vi på att fånga, uppmuntra och utveckla barnens intresse och nyfikenhet för matematik.

 

 

 

Innehåll

MÅL

Övergripande mål:

 

- Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring

- Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

- Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

- Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

 

Pärlans mål:

- Utmana och uppmuntra samt öka barnens intresse för matematik

- Utveckla barnens förståelse för färg, form, lägesord, antal, mängd och sortering.

 

AKTIVITETER

  • Vi benämner färg, form, lägesord, antal, mängd i alla vardagssituationer, samling och lek.
  • Genom att vara aktivt närvarande i barnens lek och vardagssituationer på förskolan där vi samtalar, bekräftar och benämner.   
  • På samlingarna kommer vi att använda oss av bordssagor, sånger och ramsor som främjar barnens förståelse för de matematiska begreppen.
  • Vi sorterar leksaker innan samling och måltider samt sortering i planerade aktiviteter i samlingarna. 

Vi ser att målet är nått när:

- När vi ser att barnen visar på en förståelse för lägesord, antal, färg, form, mängd och sortering.

- När vi ser att barnen kan urskilja likheter och skillnader mellan olika föremål utifrån färg och form. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: