Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken Bokmasken

Skapad 2016-09-02 10:59 i Pysslingen Förskolor Hagabergs förskola Pysslingen
Förskola
- Att barnen på egen hand och med hjälp av oss vuxna ska få utveckla sin fantasi. Vi vill att barnen ska få driva sin egen utveckling med hjälp av leken. - Att ge barnen möjlighet att bearbeta känslomässiga upplevelser, utveckla sin fantasi, kreativitet, inlevelseförmåga. Att genom den fria leken utveckla språk och kommunikation samtidigt som barnen tränar sin sociala förmåga.

Innehåll

Mål:

- Att barnen på egen hand och med hjälp av oss vuxna ska få utveckla sin fantasi. Vi vill att barnen ska få driva sin egen utveckling med hjälp av leken.

- Att ge barnen möjlighet att bearbeta känslomässiga upplevelser, utveckla sin fantasi, kreativitet, inlevelseförmåga. Att genom den fria leken utveckla språk och kommunikation samtidigt som barnen tränar sin sociala förmåga.

Detta gör vi för att nå målen:

Barnen erbjuds dagligen olika lekmiljöer som är uppbyggda för att inspirera till att utveckla deras egna fantasi. Lekmiljön kan variera alltifrån utomhus, inne på avdelningen eller på annan plats som bjuder in till lek.

Vi tillhandahåller olika och varierande material och rekvisita som barnen kan utforska och samarbeta kring. Vi vuxna finns med på barnens nivå och vi deltar i leken. Vi introducerar också enkla regler (ömsesidighet, turtagande och samförstånd) och hjälper till att följa dessa.

Vi ser att målet är nått:

Vi ser att barnen samspelar i leken och använder sin fantasi och använder sig av materialet vi erbjuder.

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: